Tin tức  /  Nội dung chương trình này đã được đăng trong chuyên mục “Số liệu doanh nghiệp Nhật” thuộc Vetter.
- Nội dung chương trình này đã được đăng trong chuyên mục “Số liệu doanh nghiệp Nhật” thuộc Vetter, một tạp chí thông tin tiếng Nhật ở Việt Nam được xuất bản hàng tuần.
- Trong ký sự này có đăng nội dung giới thiệu về chương trình, bài phỏng vấn Phó Giám đốc Nabekura.
 
Chương trình phát triển năng lực làm việc Việt-Nhật

. . .