Tin tức  /  Nội dung chương trình này đã được đăng trong bản tin online của Việt Nam "Thanh niên Online"

- Nội dung chương trình này đã được đăng trong bản tin online của Việt Nam “Thanh niên Online”.
http://thanhnien.vn/ban-can-biet/cuoc-song-moi-thanh-cong-moi-tai-nhat-ban-671575.html
- Trong bản tin này, có đăng nội dung giới thiệu về chương trình, nội dung tuyển sinh khóa mới của chương trình.

Nội dung chương trình này đã được đăng trong bản tin online của Việt Nam “Thanh niên Online”

. . .